• Nastavení prostředí pro tvorbu Xamarin aplikací

    V tomto článku si popíšeme, jak nastavit VS2017 a VSforMac, abychom na něm mohli pracovat s Xamarinem. Visual Studio 2017 Při práci na Windows PC, je pro vývoj v Xamarinu potřeba mít nainstalované Visual Studio 2017 se zaškrtnutým Xamarinem (při instalaci). https://www.visualstudio.com/vs/ Android Emulator a Hyper-V Pro spuštení Android Emulátoru je potřeba mít vypnuté Hyper-V. Pro urychlejí tohoto procesu je možné využit tento příkaz do CMD či Poweshellu. (Nutný restart...