V tomto článku si popíšeme, jak nastavit VS2017 a VSforMac, abychom na něm mohli pracovat s Xamarinem.

Visual Studio 2017

Při práci na Windows PC, je pro vývoj v Xamarinu potřeba mít nainstalované Visual Studio 2017 se zaškrtnutým Xamarinem (při instalaci).

alt text

https://www.visualstudio.com/vs/

Android Emulator a Hyper-V

Pro spuštení Android Emulátoru je potřeba mít vypnuté Hyper-V. Pro urychlejí tohoto procesu je možné využit tento příkaz do CMD či Poweshellu. (Nutný restart PC!)

1
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

V experimentální rovině jde využít i se zapnutým Hyper-V

https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2018/05/08/hyper-v-android-emulator-support/

Visual Studio For Mac

Pro práci pro Macu je nutné mít nainstalované VS4Mac.

Více informací zde:

https://www.visualstudio.com/vs/mac/